Wymagania edukacyjne

Przedmiot
Kl. 1
Kl. 2
Kl. 3
Kl. 4
Kl. 5
Kl. 6
Kl. 7
Kl. 8
Edukacja wczesnoszkolna
x
x
x
x
x
Biologia
x
x
x
x
Chemia
x
x
x
x
Edukacja dla bezpieczeństwa
x
x
x
x
x
x
x
Fizyka
x
x
x
x
Historia
x
x
x
Informatyka
x
x
x
Język angielski
x
x
x
Język niemiecki
x
x
x
x
x
x
Język polski
x
x
x
Matematyka
x
x
x
Muzyka
x
x
x
x
Plastyka
x
x
x
x
Przyroda
x
x
x
x
x
x
x
Geografia
x
x
x
x
Religia
Technika
x
x
x
x
x
Wiedza o społeczeństwie
x
x
x
x
x
x
x
Wychowanie fizyczne
x
x
x
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status