Rekrutacja

Zarządzenie Nr 197/20 Wójta Gminy Cmolas
Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych
Zgłoszenie / wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej / pierwszej klasy szkoły podstawowej
Oświadczenie o woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego / klasy pierwszej szkoły podstawowej
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla rodziców