Rekrutacja

Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych
Wniosek / zgłoszenie o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej / pierwszej klasy szkoły podstawowej
Oświadczenie o woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego / klasy pierwszej szkoły podstawowej