Rekrutacja

Zarządzenie Nr 672/23 Wójta Gminy Cmolas z dnia 20.01.2023 r.
Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych
Zgłoszenie / wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej / pierwszej klasy szkoły podstawowej


Oświadczenie o woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego / klasy pierwszej szkoły podstawowej
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla rodziców
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status