Samorząd Uczniowski SP Cmolas

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020

Przewodniczący –
Zastępca –
Sekretarz – 

Opiekun – 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego