Samorząd Uczniowski SP Cmolas

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018 – klasy szkoły podstawowej:

Przewodniczący –
Zastępca –
Sekretarz – 

Opiekun – 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018

 

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018 – klasy gimnazjalne:

Przewodniczący –
Zastępca –
Sekretarz – 

Opiekun – 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018