Świetlica Zespołu Szkół w Cmolasie

Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, dbanie o ich bezpieczeństwo, oraz stworzenie odpowiednich warunków do rozwijania zainteresowań.

Wnioski o przyjęcie dziecka na świetlicę szkolną na rok szkolny 2018/2019 można składać do 1 września 2018 r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie. Przypominamy, że zgodnie z regulaminem, pierwszeństwo przyjęcia na świetlicę mają dzieci dojeżdżające oraz dzieci obojga rodziców pracujących. Wszystkich rodziców, którzy już złożyli wnioski prosimy o uzupełnienie dokumentacji o aktualne zaświadczenia o zatrudnieniu z zakładu pracy.

Godziny pracy świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie
Poniedziałek – Piątek godz. 11:50 – 16:00
Opiekunowie świetlicy: mgr Marta Stec, mgr Ilona Sekman

Regulamin świetlicy
Wniosek o przyjęcie