Świetlica

Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, dbanie o ich bezpieczeństwo, oraz stworzenie odpowiednich warunków do rozwijania zainteresowań.

Wnioski o przyjęcie dziecka na świetlicę szkolną na rok szkolny 2020/2021 można składać do 2 września 2020 r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie. Przypominamy, że zgodnie z regulaminem, pierwszeństwo przyjęcia na świetlicę mają dzieci dojeżdżające oraz dzieci obojga rodziców pracujących. Wszystkich rodziców, którzy już złożyli wnioski prosimy o uzupełnienie dokumentacji o aktualne zaświadczenia o zatrudnieniu z zakładu pracy.

Godziny pracy świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie
Poniedziałek – Piątek godz. 11:50 – 16:00
Opiekunowie świetlicy: Elżbieta Łagoda, Marta Stec, Halina Guściora

Wniosek o przyjęcie do świetlicy szkolnej

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status