Świetlica

Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, dbanie o ich bezpieczeństwo, oraz stworzenie odpowiednich warunków do rozwijania zainteresowań.

Wnioski o przyjęcie dziecka na świetlicę szkolną na rok szkolny 2019/2020 można składać do 2 września 2019 r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie. Przypominamy, że zgodnie z regulaminem, pierwszeństwo przyjęcia na świetlicę mają dzieci dojeżdżające oraz dzieci obojga rodziców pracujących. Wszystkich rodziców, którzy już złożyli wnioski prosimy o uzupełnienie dokumentacji o aktualne zaświadczenia o zatrudnieniu z zakładu pracy.

Godziny pracy świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie
Poniedziałek – Piątek godz. 11:50 – 16:00
Opiekunowie świetlicy: Alicja Serafin, Elżbieta Łagoda, Renata Krakowska, Marta Stec

Wniosek o przyjęcie