Świetlica

Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, dbanie o ich bezpieczeństwo oraz stworzenie odpowiednich warunków do rozwijania zainteresowań.

Zgodnie z regulaminem, pierwszeństwo przyjęcia na świetlicę mają dzieci obojga rodziców pracujących oraz dzieci dojeżdżające do szkoły autobusami szkolnymi. Wszyscy rodzice, którzy składają wnioski proszeni są o uzupełnienie dokumentacji aktualnymi zaświadczeniami o zatrudnieniu z zakładu pracy ( nie dotyczy to rodziców dzieci dojeżdżających autobusami szkolnymi ).

Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:45 – 16:00.

Wychowawcy świetlicy w roku szkolnym 2023/2024: Magdalena Wilk, Katarzyna Rząsa, Grażyna Wołoszyn – Ciapińska, Alina Stec, Marta Stec.

Wniosek o przyjęcie do świetlicy szkolnej

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status