Patron szkoły

Jan Czekanowski (1882-1965), polski podróżnik, antropolog, etnolog, statystyk, demograf, profesor uniwersytetów we Lwowie, Lublinie, Poznaniu, członek PAN.

Wykształcenie etnografa i antropologa zdobył w Zurychu i Berlinie. Jako asystent Muzeum Etnograficznego w Berlinie uczestniczył w wyprawie do Afryki Równikowej. Po powrocie usystematyzował zebrane materiały antropologiczne i etnograficzne, które zostały wydane aż w pięciu tomach. Wkrótce wyjechał do Petersburga, a w wieku 31 lat wrócił do kraju i zajął się wszechstronną działalnością naukową.

Po II wojnie światowej przeprowadził badania dynamiki rozwoju ludności w okresie 1937-46 i strat ludnościowych Polski. Napisał wiele artykułów, rozpraw i książek m.in. „Zarys antropologii Polski”, „W głąb lasów Aruwimi”, „Dziennik wyprawy do Afryki Środkowej”.

Więcej informacji o prof. Janie Czekanowskim można znaleźć w prezentacji, która zawiera m. in.: skróconą biografię, w tym informacje o związkach profesora z Cmolasem, oryginalne zdjęcia ze słynnej wyprawy do Afryki, archiwalne zdjęcia z uroczystej akademii z okazji 10-lecia nadania szkole imienia prof. Jana Czekanowskiego (2000 r.).

Jan Czekanowski – Patron SP Cmolas (Prezentacja PDF w arch. zip, 3,36 MB)