Biblioteka

Biblioteka upowszechnia czytelnictwo organizując:
• pasowanie pierwszoklasistów na czytelników biblioteki
• całoroczny turniej: “Najbardziej zaczytana klasa”
• konkursy czytelnicze dla uczniów szkoły podstawowej i oddziałów gimnazjalnych
• konkursy plastyczne dotyczące literatury dziecięcej dla młodszych klas szkoły podstawowej
• projekt: “Głośne czytanie książek dla uczniów zerówek”
• spotkania czytelnicze, imprezy pozalekcyjne

Godziny pracy biblioteki szkolnej
poniedziałek: 9:30 – 13:30
wtorek: 9:30 – 12:30
środa: 8:45 – 11:45
czwartek: 9:30 – 12:30
piątek: 9:30 – 11:30
W tym samym czasie dostępna jest czytelnia internetowa.
Nauczyciel bibliotekarz: mgr Marta Stec

Wykaz książek zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa