Dowozy i odwozy

W roku szkolnym 2019/2020 dowóz dzieci do szkoły przedstawia się następująco:

 • Paterki – 6:55,
 • Ostrowy Baranowskie – Stara Wieś (obok kościoła) – 7:00,
 • Ostrowy Baranowskie – Barańszczyzna 2 – 7:02,
 • Ostrowy Baranowskie – Chlistawy – 7:06,
 • Ostrowy Baranowskie – krzyżówka – 7:08,
 • Jagodnik – obok krzyża – 7:10,
 • Jagodnik – 7:13
 • Jagodnik (górka) – 7:15

 • Świerczów – 7.40,
 • Dąbrówka -7.47.

kurs 1 kl. 0-IV:

 • Cmolas – ujęcie wody – 7.15,
 • Cmolas – Spaleniska – 7.17,
 • Cmolas – Środek – 7.20,
 • Cmolas – krzyżówka na Pańskie Pola – 7.22,
 • Cmolas – SOK – 7.27.

kurs 2 kl. V-VIII:

 • Cmolas – ujęcie wody – 7.35,
 • Cmolas – Spaleniska (stara szkoła) – 7.37,
 • Cmolas – Środek – 7.40,
 • Cmolas – krzyżówka na Pańskie Pola – 7.42,
 • Cmolas – SOK – 7.47.


Odjazdy ze szkoły:

 • Cmolas – ujęcie wody – 12:45 i 14:45
 • Pateraki – 14:45
 • Świerczów – 14:45