O szkole

Szkoła Podstawowa im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie została założona w roku 1854. W 1989 r. oddano do użytku nowoczesny budynek szkolny z salą gimnastyczną, w którym w dwóch segmentach mieści się szkoła podstawowa z klasami gimnazjalnymi (w latach 1999-2017 w jednym segmencie funkcjonowało Publiczne Gimnazjum im. ks. Wojciecha Borowiusza w Cmolasie), a w kolejnym administracja, świetlica, biblioteka, stołówka, gabinet pedagoga, gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinet dentystyczny. Przy szkole działa kryta pływalnia i nowoczesna hala sportowa.

Na wniosek władz gminnych, KOiW w Rzeszowie nadało szkole imię prof. Jana Czekanowskiego – antropologa, który przebywał w Cmolasie w 1944 r. Sama uroczystość nadania imienia odbyła się 4 maja 1990 r..