Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024
Lp. Imię i nazwisko Klasa Funkcja
1. Andrzej Kudelski VII B Przewodniczący
2. Kamila Kuraszkiewicz VII A Z-ca Przewodniczącego
3. Anna Serafin II B Skarbnik
4. Lilla Szuban III B Sekretarz
5. Agata Petejko IV B Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
6. Wioletta Lizak I B Komisja Rewizyjna
7. Joanna Mruczek 0 A Komisja Rewizyjna
8. Anna Nowicka I A Członek
9. Dorota Kosiorowska II A Członek
10. Natalia Batory III A Członek
11. Emilia Gąska IV A Członek
12. Ewelina Kosiorowska V A Członek
13. Jolanta Janus V B Członek
14. Anna Rzeszutek VI A Członek
15. Agnieszka Burek VI B Członek
16. Wiesław Kosiorowski VIII A Członek
17. Anna Rzeszutek VIII B Członek
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status