Rada Rodziców

W dniu 05.10.2021 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli rad oddziałowych do rady rodziców Szkoły Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie. W wyniku przeprowadzonego głosowania wyłoniony został Zarząd Rady Rodziców w następującym składzie:

p. Wit Sabina Przewodnicząca (0A)
p. Wilczyńska Joanna Z-ca przewodniczącej (8B)
p. Pałys Barbara Skarbnik (7B)
p. Szuban Lilla Sekretarz (1B)

oraz
p. Partyka-Marcinkiewicz Dorota Komisja rewizyjna (7A)
p. Margański Wojciech Komisja rewizyjna (2A)
p. Petejko Agata Komisja rewizyjna (2B)

Członkowie: p. Kosiorowska Barbara (1A), p. Żur Agnieszka (3A), p. Górecki Robert (3B), p. Jadach Agata (4A), p. Burek Agnieszka (4B), p. Kuraszkiewicz Kamila (5A), p. Żur Anna (5B), p. Czachor Bernarda (6A), p. Rzeszutek Anna (6B), p. Zięba Teresa (8A).

Wysokość składki w roku szkolnym 2021/2022 ustalona została w następującej kwocie:

  • 35 PLN na pierwsze dziecko
  • 30 PLN na drugie
  • trzecie i kolejne dziecko zwolnione

Wpłat można dokonywać u przedstawicieli rad oddziałowych.

Podstawa prawna działalności Rady Rodziców

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status