Rada Rodziców

Przewodniczący RR – p. Kosiorowski Wiesław
Z-ca przewodniczącego – p. Szpyt Magdalena
Skarbnik – p. Skrzypczak Barbara
Sekretarz – p. Szuban Lilla

Komisja rewizyjna: p. Aksamit-Serafin Beata, p. Petejko Agata, p. Zięba Teresa

Członkowie: p. Burek Agnieszka, p. Babiarz Barbara, p. Górecki Robert, p. Kosiorowska Ewelina, p. Margański Wojciech, p. Pałys Barbara, p. Salach Magdalena, p. Wilczyńska Joanna, p. Wit Magdalena, p. Żur Agnieszka

Podstawa prawna działalności Rady Rodziców

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status