Stołówka

W miesiącu wrzesień 2019 cena miesięczna posiłków wynosi 60,00 zł (sześćdziesiąt zł. zero gr. (20 dni x 3,00 zł.). Wpłaty będą przyjmowane od 2.09.2019 r. do 10.09.2019 r. Po upływie w/w terminu wpłata będzie możliwa tylko w sytuacjach szczególnych, po doliczeniu ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki.

Istnieje możliwość dokonania odliczenia za dni nieobecności dziecka w szkole, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub osobistym w sekretariacie szkoły.

Obiady będą wydawane na stołówce szkolnej wyłącznie po okazaniu imiennego bloczka wydanego w sekretariacie szkoły, po uiszczeniu stosownej opłaty.

Przypominamy o możliwości dokonania wpłaty bezpośrednio na konto bankowe: nr konta 26 9180 1021 2002 1000 9879 0004.