Stołówka

Cennik obiadów w roku szkolnym 2019/2020:
MiesiącLiczba dni naukiKoszt obiadów
Wrzesień 20191957,00 zł
Październik 20192266,00 zł
Listopad 20191957,00 zł
Grudzień 20191545,00 zł
Styczeń 2020927,00 zł
Luty 20202060,00 zł
Marzec 20202266,00 zł
Kwiecień 20201442,00 zł
Maj 20202060,00 zł
Czerwiec 20201545,00 zł

Wpłaty na obiady będą przyjmowane 3 ostatnie dni robocze miesiąca poprzedzającego do 10 dnia miesiąca bieżącego.

Po upływie w/w terminu wpłata będzie możliwa tylko w sytuacjach szczególnych, po doliczeniu ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki.

Istnieje możliwość dokonania odliczenia za dni nieobecności dziecka w szkole, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub osobistym w sekretariacie szkoły.

Obiady będą wydawane na stołówce szkolnej wyłącznie po okazaniu imiennego bloczka wydanego w sekretariacie szkoły, po uiszczeniu stosownej opłaty.

Przypominamy o możliwości dokonania wpłaty bezpośrednio na konto bankowe: nr konta 26 9180 1021 2002 1000 9879 0004.


Jadłospis stołówki szkolnej (3.03.2020 r. – 16.03.2020 r.)