Stołówka

Cennik obiadów w roku szkolnym 2021/2022:
MiesiącLiczba dni naukiKoszt obiadów
Wrzesień 20211966,50 zł
Październik 20211966,50 zł
Listopad 20211966,50 zł
Grudzień 20211656,50 zł
Styczeń 2022
Luty 2022
Marzec 2022
Kwiecień 2022
Maj 2022
Czerwiec 2022

Jadłospis (22.11. 2021 r. – 26.11.2021 r.)

Wpłaty na obiady przyjmowane będą WYŁĄCZNIE W FORMIE BEZGOTÓWKOWEJ, przelewem na konto szkoły nr: 26 9180 1021 2002 1000 9879 0004 W tytule przelewu należy wskazać imię i nazwisko ucznia oraz klasę. Wpłaty gotówkowe w sekretariacie przyjmowane będą tylko w wyjątkowych przypadkach.

Wpłat należy dokonywać co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem, co umożliwi szkole odnotowanie wpłaty i wydanie bloczka obiadowego. Termin wpłaty to ostatnie trzy dni robocze miesiąca poprzedzającego do 15 dnia kalendarzowego miesiąca bieżącego. Do wpłat dokonanych po wyznaczonym terminie będą doliczane ustawowe odsetki.

Obiady wydawane będą wyłącznie po okazaniu imiennego bloczka, po uiszczeniu stosownej opłaty. Istnieje możliwość dokonania odliczenia za dni nieobecności dziecka w szkole, po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu tego faktu. Odliczenie będzie dokonane podczas wpłaty za następny miesiąc.

Jednostkowy koszt posiłku obiadowego (II danie) od dnia 01.09.2021 r. wynosi:

dla uczniów – 3,50 zł
dla nauczycieli – 3,50 zł + 4,00 zł = 7,50 zł
dla pozostałych pracowników szkoły – 3,50 zł + 4,00 zł = 7,50 zł +8% VAT

GODZINY WYDAWANIA POSIŁKÓW DLA SP CMOLAS I SRGC 

  • godz. 9.00 – 9.15 śniadanie dla oddziału przedszkolnego SP Cmolas i grupy przedszkolnej SRGC
  • godz. 9.10 – 9.50  II -gie śniadanie dla oddziałów 1 -3 SP Cmolas (podział organizacyjny na dwie grupy)
  • godz. 10.35 – 10.45 II – gie śniadanie dla uczniów klas 4 – 8 SP Cmolas
  • godz. 11.30 – 11-45 obiad dla klas 1-3 SP Cmolas
  • godz. 12.00 – 12.25 obiad dla oddziału przedszkolnego SP Cmolas i grupy przedszkolnej SRGC
  • godz. 12.30 – 12.45 obiad dla klas 4 – 8 SP Cmolas
  • godz. 13.00 – 14.30 wydawanie obiadów dla pozostałych osób korzystających ze stołówki szkolnej

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status