Dokumenty szkolne

Statut Szkoły Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie
Program wychowawczo - profilaktyczny
Regulamin działalności rady pedagogicznej
Procedury prowadzenia elektronicznej dokumentacji przebiegu nauczania
Procedura monitorowania podstawy programowej w Szkole Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie
Procedury bezpieczeństwa
Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
Regulamin zwalniania nauczycieli lub ograniczenia etatu z przyczyn organizacyjnych obowiązujący w Szkole Podstawowej im prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie
Wykaz podręczników w roku szkolnym 2019/2020

Więcej dokumentów można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Prawo lokalne.