Dokumenty szkolne

Statut Szkoły Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie
Program wychowawczo - profilaktyczny
Regulamin działalności rady pedagogicznej
Procedury prowadzenia elektronicznej dokumentacji przebiegu nauczania
Procedura monitorowania podstawy programowej w Szkole Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie
Regulamin zwalniania nauczycieli lub ograniczenia etatu z przyczyn organizacyjnych obowiązujący w Szkole Podstawowej im prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie
Wykaz podręczników w roku szkolnym 2019/2020
Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych
Wniosek / zgłoszenie o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej / pierwszej klasy szkoły podstawowej
Oświadczenie o woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego / klasy pierwszej szkoły podstawowej