Dokumenty szkolne

Statut Szkoły Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie
Program wychowawczo - profilaktyczny
Standardy Ochrony Małoletnich
Regulamin działalności rady pedagogicznej
Procedury prowadzenia elektronicznej dokumentacji przebiegu nauczania
Procedura monitorowania podstawy programowej w Szkole Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie
Procedury bezpieczeństwa
Aneks nr 1 do procedury bezpieczeństwa COVID-19
Procedury bezpieczeństwa COVID-19
Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
Regulamin zwalniania nauczycieli lub ograniczenia etatu z przyczyn organizacyjnych obowiązujący w Szkole Podstawowej im prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie
Regulamin zdalnego nauczania
Regulamin usługi Office 365

Więcej dokumentów można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Prawo lokalne.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status