Przedmiotowe Systemy Oceniania

Przedmiot
PSO
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja wczesnoszkolna - język angielski
Edukacja wczesnoszkolna - zajęcia komputerowe
Biologia
Chemia
Fizyka
Historia
Informatyka
Język angielski
Język polski
Matematyka
Muzyka
Plastyka
Przyroda
Geografia
Religia
Wiedza o społeczeństwie
Wychowanie fizyczne
Zajęcia techniczne