Przedmiotowe Systemy Oceniania

Przedmiot
PSO
Biologia
Chemia
Fizyka
Geografia
Historia
Informatyka
Język angielski
Język francuski
Język niemiecki
pdf_iconpdf_icon
Język polski
Matematyka
Muzyka
Plastyka
Religia
Wiedza o społeczeństwie
Wychowanie fizyczne
Zajęcia artystyczne - zajęcia dziennikarskie


Zajęcia artystyczne - zajęcia taneczne


Zajęcia techniczne
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status