Edukacja zdalna

Kształcenie na odległość w Szkole Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego odbywa się za pośrednictwem dziennika elektronicznego, platformy edukacyjnej szkoły (moodle) oraz innych źródeł ustalonych z nauczycielem. Większa część lekcji prowadzona jest na żywo, za pomocą narzędzia Meet wg harmonogramu zajęć zdalnych.


Komunikat dla rodziców

Drodzy Państwo

Od dnia 15 kwietnia br. (środa) w związku z nowym rozporządzeniem MEN, w szkole będzie nadal realizowane kształcenie na odległość poprzez dziennik elektroniczny, platformę edukacyjną szkoły lub inne źródła ustalone z nauczycielem. Oznacza to, że dotychczasowy harmonogram zajęć zdalnych obowiązujący od 25.03.2020 r. pozostaje bez zmian. W związku z tym:

  1. Tematy lekcji będą wpisywane do dziennika lekcyjnego.
  2. Jeżeli uczeń lub rodzic nie będzie odbierał informacji od nauczycieli, wychowawcy i w żaden inny sposób nie będzie kontaktował się z nimi, to w dzienniku na lekcjach zostanie wpisana nieobecność. Dlatego bardzo ważne jest, aby uczeń odbierał wiadomości do niego adresowane.
  3. Nauczyciele klas 4 – 8 udostępniają materiały, instrukcje, itp. poprzez e-dziennik lub platformę edukacyjną szkoły. Nauczyciele oddziałów przedszkolnych, propozycje ćwiczeń, zabaw, gier i zadania do samodzielnego wykonania, przesyłają do rodziców, a edukacji wczesnoszkolnej poprzez e-dziennik lub platformę edukacyjną szkoły.
  4. Będziemy się starać, aby zadana praca w ciągu tygodnia była równomiernie rozłożona i dostosowana do możliwości uczniów.
  5. W przypadku pojawienia się problemów, prosimy pisać wiadomości do nauczycieli, wychowawców, by na bieżąco mogli odpowiadać na pytania i rozwiązywać problemy. Jeżeli Państwa dziecko nie ma aktywnego konta w dzienniku elektronicznym, prosimy o wiadomość systemową do administratora dziennika – Tomasza Trojnackiego lub poprzez wiadomość email na adres admin@spcmolas.pl w celu uzyskania dostępu do konta.
  6. Za wykonane prace, polecenia, działania uczniowie będą oceniani. Będziemy ocenić nie tylko konkretne efekty pracy, ale przede wszystkim zaangażowanie i aktywność uczniów. Oceny będą widoczne w e-dzienniku tak jak to miało miejsce dotychczas.
  7. Część zadań będzie wymagała wykorzystania zasobów online, a inne będą skierowane na pracę z podręcznikami. Zależy nam na tym, by uczniowie nie spędzali zbyt wiele czasu przed monitorami.
  8. W kształceniu na odległość realizujemy wszystkie zajęcia, także rewalidacyjne na ile pozwalają na to umiejętności ucznia i jego wyposażenie w środki komunikacyjne. O prowadzeniu zajęć rewalidacyjnych, zadecydują nauczyciele wspólnie z rodzicami.
  9. Nauczyciele biblioteki i świetlicy w ramach pracy zdalnej mogą przesyłać materiały związane z wydarzeniami kulturalnymi, książki warte przeczytania, filmy warte obejrzenia, propozycje gier i zabaw. To, czy uczniowie i Państwo skorzystacie z tych propozycji, zależy tylko od Was.
  10. Pedagog szkolny służy pomocą rodzicom i uczniom w godzinach swojej pracy i po otrzymaniu zgłoszenia od rodzica lub ucznia. Do dyspozycji pedagog jest od godz. 10:00 do 12:00. Kontaktować można się poprzez wiadomość email na adres pedagog@spcmolas.pl lub przez dziennik Librus.

Dziękujemy za dotychczasową współpracę. Jesteśmy pewni, że każdy z Państwa wspiera swoje dziecko, najlepiej jak można w tym trudnym dla wszystkich czasie. Nauczanie zdalne w takim wymiarze jest nowością nie tylko dla Państwa i naszych uczniów, ale także dla nas – nauczycieli. Dlatego też dziękujemy za wszystkie wiadomości i uwagi związane z prowadzeniem tej formy nauczania. Będziemy modyfikować nasze działania, jeśli będzie taka potrzeba.

Komunikat do rodziców – wersja PDF

Organizacja pracy

W związku z zakazem wychodzenia z domu poza naprawdę potrzebnymi sytuacjami: kiedy idziemy do pracy, sklepu, apteki, lekarza, wyprowadzamy psa – zapowiedzianym przez ministra zdrowia, Łukasz Szumowskiego, mając na uwadze szeroko zakrojone działania profilaktyczne, informuję, że od dnia 25.03.2020 r. do odwołania Szkoła nie będzie prowadzić obsługi polegającej na bezpośrednim kontakcie z klientem. Do pomieszczeń i budynku Szkoły wpuszczani będą jedynie pracownicy.
Sprawy można zgłaszać e-mailem. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego oraz e-mailowego.

Kształceniowe na odległość

Szanowni Rodzice!

Już wiadomo – do świąt się nie zobaczymy. Bardzo troszczymy się o Wasze dzieci jak i o Was drodzy Rodzice. Dołożymy wszelkich starań, żeby wzajemnie się wspierać, szukać rozwiązań na sytuacje problemowe.
Od 25.03.2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. Szkoła Podstawowa im. prof. Jana Czekanowskiego prowadzi kształcenie na odległość w związku z Rozporządzeniem MEN. Rozpoczyna się kontynuacja realizacji programu nauczania. Nauczyciele kształcenia zintegrowanego, nauczyciele przedmiotowi (w oddziałach klas IV-VIII ) przygotowując materiały edukacyjne do kształcenia na odległość dokonają weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość. Dzieci w przedszkolu – 6 – letnie „uczą się” świata poprzez zabawę.
Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie. Wierzę głęboko, że w tych trudnych czasach będziemy się wzajemnie wspierać. Zwracam się głównie do tych rodziców, których dzieci nie logują się do dziennika elektronicznego. Nauczyciele zgodnie z rozporządzeniem MEN, podejmą kroki do działania wspólnie z Państwem. Nasi nauczyciele zawsze chętnie odpowiedzą na nurtujące pytania, poprzez kontakty zwyczajowo ustalone i przyjęte. Głównie przy pomocy dziennika elektronicznego.

Życzę wszystkim Zdrowia i Wytrwałości.
Zapraszam również do kontaktu mailowego – szkola@spcmolas.pl
Odpowiem na wszystkie nurtujące Państwa pytania dotyczące spraw szkolnych.

“Bezpieczeństwo uczniów i ich możliwości psychofizyczne priorytetem”

Dostęp do e-dziennika!!!

Każdy z rodziców posiadający dostęp do konta w e-dzienniku, może zmienić hasło na koncie swojego dziecka. W tym celu należy w menu Uczeń wybrać opcję Informacje, następnie w sekcji Konto Ucznia wybrać Generuj nowe hasło.

Rodzice nie posiadający dostępu do swojego konta proszeni są kontakt drogą mailową na adres admin@spcmolas.pl lub telefonicznie pod nr 172837708.

Nauka w domu – pilne!

Szanowni rodzice.

Ze względu na zaistniałą sytuację i zawieszenie zajęć lekcyjnych od dnia 16.03.2020 r. za pośrednictwem dziennika LIBRUS SYNERGIA, w zakładce ZADANIA DOMOWE nauczyciele w miarę możliwości udostępniać będą uczniom materiały ćwiczeniowe, zakresy ćwiczeń / zadań do wykonania itp. Przypominamy, iż zaistniała przerwa nie jest czasem wolnym od nauki. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie wiadomości dzieciom, zmobilizowanie ich do nauki w domu i dopilnowanie w odrabianiu przesyłanych zadań.

Aktualizacja!

Przypominamy instrukcję logowania do e-dziennika dla rodzica i ucznia. Każdy z rodziców posiadający dostęp do konta w e-dzienniku, może zmienić hasło na koncie swojego dziecka. W tym celu należy w menu Uczeń wybrać opcję Informacje, następnie w sekcji Konto Ucznia wybrać Generuj nowe hasło. Rodzice nie posiadający dostępu do swojego konta proszeni są kontakt drogą mailową na adres admin@spcmolas.pl lub telefonicznie pod nr 172837708.

Nauczanie zdalne z wykorzystaniem Synergii [PORADNIK]
Lekcje z internetu – rusza serwis gov.pl/zdalnelekcje
Pasma edukacyjne TVP, TVP ABC i TVP Kultura – propozycje dla uczniów i nauczycieli
Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach – rekomendacje dla nauczycieli i dyrektorów

Z poważaniem dyrekcja i nauczyciele SP w Cmolasie

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status