Kształceniowe na odległość

Szanowni Rodzice!

Już wiadomo – do świąt się nie zobaczymy. Bardzo troszczymy się o Wasze dzieci jak i o Was drodzy Rodzice. Dołożymy wszelkich starań, żeby wzajemnie się wspierać, szukać rozwiązań na sytuacje problemowe.
Od 25.03.2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. Szkoła Podstawowa im. prof. Jana Czekanowskiego prowadzi kształcenie na odległość w związku z Rozporządzeniem MEN. Rozpoczyna się kontynuacja realizacji programu nauczania. Nauczyciele kształcenia zintegrowanego, nauczyciele przedmiotowi (w oddziałach klas IV-VIII ) przygotowując materiały edukacyjne do kształcenia na odległość dokonają weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość. Dzieci w przedszkolu – 6 – letnie „uczą się” świata poprzez zabawę.
Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie. Wierzę głęboko, że w tych trudnych czasach będziemy się wzajemnie wspierać. Zwracam się głównie do tych rodziców, których dzieci nie logują się do dziennika elektronicznego. Nauczyciele zgodnie z rozporządzeniem MEN, podejmą kroki do działania wspólnie z Państwem. Nasi nauczyciele zawsze chętnie odpowiedzą na nurtujące pytania, poprzez kontakty zwyczajowo ustalone i przyjęte. Głównie przy pomocy dziennika elektronicznego.

Życzę wszystkim Zdrowia i Wytrwałości.
Zapraszam również do kontaktu mailowego – szkola@spcmolas.pl
Odpowiem na wszystkie nurtujące Państwa pytania dotyczące spraw szkolnych.

“Bezpieczeństwo uczniów i ich możliwości psychofizyczne priorytetem”

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status