Nauka w domu – pilne!

Szanowni rodzice.

Ze względu na zaistniałą sytuację i zawieszenie zajęć lekcyjnych od dnia 16.03.2020 r. za pośrednictwem dziennika LIBRUS SYNERGIA, w zakładce ZADANIA DOMOWE nauczyciele w miarę możliwości udostępniać będą uczniom materiały ćwiczeniowe, zakresy ćwiczeń / zadań do wykonania itp. Przypominamy, iż zaistniała przerwa nie jest czasem wolnym od nauki. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie wiadomości dzieciom, zmobilizowanie ich do nauki w domu i dopilnowanie w odrabianiu przesyłanych zadań.

Aktualizacja!

Przypominamy instrukcję logowania do e-dziennika dla rodzica i ucznia. Każdy z rodziców posiadający dostęp do konta w e-dzienniku, może zmienić hasło na koncie swojego dziecka. W tym celu należy w menu Uczeń wybrać opcję Informacje, następnie w sekcji Konto Ucznia wybrać Generuj nowe hasło. Rodzice nie posiadający dostępu do swojego konta proszeni są kontakt drogą mailową na adres admin@spcmolas.pl lub telefonicznie pod nr 172837708.

Nauczanie zdalne z wykorzystaniem Synergii [PORADNIK]
Lekcje z internetu – rusza serwis gov.pl/zdalnelekcje
Pasma edukacyjne TVP, TVP ABC i TVP Kultura – propozycje dla uczniów i nauczycieli
Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach – rekomendacje dla nauczycieli i dyrektorów

Z poważaniem dyrekcja i nauczyciele SP w Cmolasie

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status