Dostęp do e-dziennika!!!

Każdy z rodziców posiadający dostęp do konta w e-dzienniku, może zmienić hasło na koncie swojego dziecka. W tym celu należy w menu Uczeń wybrać opcję Informacje, następnie w sekcji Konto Ucznia wybrać Generuj nowe hasło.

Rodzice nie posiadający dostępu do swojego konta proszeni są kontakt drogą mailową na adres admin@spcmolas.pl lub telefonicznie pod nr 172837708.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status