Komunikat dla rodziców

Drodzy Państwo

Od dnia 15 kwietnia br. (środa) w związku z nowym rozporządzeniem MEN, w szkole będzie nadal realizowane kształcenie na odległość poprzez dziennik elektroniczny, platformę edukacyjną szkoły lub inne źródła ustalone z nauczycielem. Oznacza to, że dotychczasowy harmonogram zajęć zdalnych obowiązujący od 25.03.2020 r. pozostaje bez zmian. W związku z tym:

  1. Tematy lekcji będą wpisywane do dziennika lekcyjnego.
  2. Jeżeli uczeń lub rodzic nie będzie odbierał informacji od nauczycieli, wychowawcy i w żaden inny sposób nie będzie kontaktował się z nimi, to w dzienniku na lekcjach zostanie wpisana nieobecność. Dlatego bardzo ważne jest, aby uczeń odbierał wiadomości do niego adresowane.
  3. Nauczyciele klas 4 – 8 udostępniają materiały, instrukcje, itp. poprzez e-dziennik lub platformę edukacyjną szkoły. Nauczyciele oddziałów przedszkolnych, propozycje ćwiczeń, zabaw, gier i zadania do samodzielnego wykonania, przesyłają do rodziców, a edukacji wczesnoszkolnej poprzez e-dziennik lub platformę edukacyjną szkoły.
  4. Będziemy się starać, aby zadana praca w ciągu tygodnia była równomiernie rozłożona i dostosowana do możliwości uczniów.
  5. W przypadku pojawienia się problemów, prosimy pisać wiadomości do nauczycieli, wychowawców, by na bieżąco mogli odpowiadać na pytania i rozwiązywać problemy. Jeżeli Państwa dziecko nie ma aktywnego konta w dzienniku elektronicznym, prosimy o wiadomość systemową do administratora dziennika – Tomasza Trojnackiego lub poprzez wiadomość email na adres admin@spcmolas.pl w celu uzyskania dostępu do konta.
  6. Za wykonane prace, polecenia, działania uczniowie będą oceniani. Będziemy ocenić nie tylko konkretne efekty pracy, ale przede wszystkim zaangażowanie i aktywność uczniów. Oceny będą widoczne w e-dzienniku tak jak to miało miejsce dotychczas.
  7. Część zadań będzie wymagała wykorzystania zasobów online, a inne będą skierowane na pracę z podręcznikami. Zależy nam na tym, by uczniowie nie spędzali zbyt wiele czasu przed monitorami.
  8. W kształceniu na odległość realizujemy wszystkie zajęcia, także rewalidacyjne na ile pozwalają na to umiejętności ucznia i jego wyposażenie w środki komunikacyjne. O prowadzeniu zajęć rewalidacyjnych, zadecydują nauczyciele wspólnie z rodzicami.
  9. Nauczyciele biblioteki i świetlicy w ramach pracy zdalnej mogą przesyłać materiały związane z wydarzeniami kulturalnymi, książki warte przeczytania, filmy warte obejrzenia, propozycje gier i zabaw. To, czy uczniowie i Państwo skorzystacie z tych propozycji, zależy tylko od Was.
  10. Pedagog szkolny służy pomocą rodzicom i uczniom w godzinach swojej pracy i po otrzymaniu zgłoszenia od rodzica lub ucznia. Do dyspozycji pedagog jest od godz. 10:00 do 12:00. Kontaktować można się poprzez wiadomość email na adres pedagog@spcmolas.pl lub przez dziennik Librus.

Dziękujemy za dotychczasową współpracę. Jesteśmy pewni, że każdy z Państwa wspiera swoje dziecko, najlepiej jak można w tym trudnym dla wszystkich czasie. Nauczanie zdalne w takim wymiarze jest nowością nie tylko dla Państwa i naszych uczniów, ale także dla nas – nauczycieli. Dlatego też dziękujemy za wszystkie wiadomości i uwagi związane z prowadzeniem tej formy nauczania. Będziemy modyfikować nasze działania, jeśli będzie taka potrzeba.

Komunikat do rodziców – wersja PDF

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status