Klasa sportowa

Drodzy Państwo, rodzice uczniów klas III.

Od 1 września tego roku planujemy w naszej szkole utworzenie klasy sportowej dla chętnych uczniów z obecnych klas III. W tym celu opracowaliśmy Regulamin klasy sportowej, który jest do pobrania na dole strony lub w sekretariacie szkoły.

Warunkiem utworzenia takiej klasy jest zebranie odpowiedniej liczby chętnych uczniów. Dlatego prosimy o zapoznanie się z Regulaminem i ewentualny zwrot podpisanej, przez ucznia i rodzica Akceptacji (Załącznik nr 1 do Regulaminu), która jest jednoznaczna z chęcią zapisania dziecka do klasy sportowej. Podpisane dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 25 marca 2022 r.

Jeżeli zbierze się odpowiednia ilość chętnych i otrzymamy zgodę organu prowadzącego (Gminy) na utworzenie klasy sportowej, przystąpimy do rekrutacji zgodnie z Regulaminem.

Regulamin klasy sportowej wraz z załącznikami do pobrania: https://spcmolas.pl/wp-content/uploads/2022/03/Regulamin_klasy_sportowej_SP_Cmolas-1.pdf

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status