Wizyta bpa Edwarda Białogłowskiego

Spotkanie społeczności szkolnej Zespołu Szkół w Cmolasie z  Jego Ekscelencją Biskupem Edwardem Białogłowskim

 Od 26 do 27 marca 2017r. parafia Przemienienia Pańskiego w Cmolasie przeżywała wizytację kanoniczną Księdza Biskupa Edwarda Białogłowskiego. W ramach tej wizytacji Jego Ekscelencja odwiedził szkoły znajdujące się na terenie naszej parafii. W poniedziałek 27 marca zagościł także do Zespołu Szkół w Cmolasie.

Ksiądz Biskup na spotkanie przybył w asyście Dziekana Dekanatu Kolbuszowskiego ks. Kazimierza Osaka oraz proboszcza parafii Michała Batora. Niecodziennego Gościa w hali widowiskowo – sportowej witali uczniowie pieśnią ,,Bądź pozdrowiony gościu nasz”.

Słowa powitania do Ks. Biskupa w imieniu całej społeczności: uczniów, grona pedagogicznego, pracowników obsługi, rodziców oraz władz Gminy Cmolas skierował Pan Dyrektor mg Józef Babiarz, który podkreślił, iż wizyta tak zacnego gościa zdaje się być szczególnie istotna w obecnych czasach, zwłaszcza – dla młodego pokolenia i nie bez znaczenia jest rola kościoła w naszym życiu  i w życiu każdej społeczności szkolnej. Równie gorące słowa, jak i efektowną laurkę przekazali uczniowie z klas trzecich szkoły podstawowej. Przedstawiciele Szkolnego Koła Caritas pod opieką p. Janiny Reguły i p. Alicji Serafin ponadto przedstawili sprawozdanie z działalności kół Caritas zapewniając, że dobrych uczynków będzie coraz więcej.

Po oficjalnych powitaniach Ekscelencja Ks. Biskup wygłosił pasterskie słowo do wszystkich zebranych, w którym podkreślił, jak ważna jest jedność i współpraca. Porównał szkołę do ogrodu, który zaczyna rozkwitać podobnie jak uczniowie, kiedy zdobywają zamierzone cele. Poprzez metaforę pokazał, jak burza niosąca za sobą pioruny potrafi zniszczyć piękne kwiaty, dlatego należy o nie dbać i je pielęgnować. Nawiązując do montażu słowno – muzycznego Ks. Biskup zwrócił uwagę na wartość  słów piosenki ,,Nie lękajcie się”. Wskazał mocną wiarę jako element konieczny na drodze do prawdziwego szczęścia. Zachęcił także do owocnego przeżywania Wielkiego Postu poprzez rekolekcje szkolne i spowiedź. Podziękował również Dyrekcji i nauczycielom za kształtowanie pozytywnych postaw i życzył, aby nadal podejmowali trud w wychowaniu młodego pokolenia.

Na pożegnanie uczniowie i pracownicy Zespołu Szkół  w Cmolasie otrzymali pamiątkowe obrazki i  wspólnie odmówili modlitwę, a Ksiądz Biskup udzielił obecnym pasterskiego błogosławieństwa.

Całość spotkania, przy akompaniamencie gitary uświetnił występ młodzieży gimnazjalnej.

                                                                                                                           ZS w Cmolasie

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status