Informacje związane z epidemią COVID-19

Nowelizacja rozporządzenia MEN 30b 15-05-2020
Nowelizacja rozporządzenia MEN 30c 15-05-2020
Harmonogram egzaminów i rekrutacji
Wytyczne GIS MZ i MEN dla szkól podstawowych – edukacja wczesnoszkolna
Wytyczne – przeprowadzanie egzaminów
Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN CKE i GIS
Rewalidacja w szkole – wytyczne GIS MZ i MEN
Konsultacje w szkole – wytyczne GIS MZ i MEN
Wytyczne CKE MEN i GIS – plakat


Pilne! Nauczanie zdalne od 24.01.2022 aktualizacja

Szanowni rodzice, drodzy uczniowie.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. prof. J. Czekanowskiego w Cmolasie decyzją PSSE w Kolbuszowej, za zgodą Wójta Gminy Cmolas wprowadza zawieszenie zajęć lekcyjnych i zmianę trybu pracy tj. nauczanie zdalne dla uczniów następujących klas:

– w okresie od 24.01.2022 do 27.01.2022 dla klas: 2A, 5B, 6A, 6B, 7B, 8A 

– w okresie od 24.01.2022 do 28.01.2022 dla klasy 4B 

w okresie od 25.01.2022 do 28.01.2022 dla klasy 3B

Szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/list-ministra-edukacji-i-nauki-oraz-ministra-zdrowia-w-sprawie-szczepien-dzieci-w-wieku-5-11-lat

Szczepienia dzieci powyżej 12 roku życia

Szanowni rodzice, drodzy uczniowie.

Poniżej publikujemy materiały Ministerstwa Edukacji i Nauki / Departament Informacji i Promocji dotyczące szczepień dzieci powyżej 12 roku życia. Zamieszczone materiały mają jedynie charakter informacyjny.

Harmonogram szczepień po wakacjach

Po zakończeniu wakacji szczepienia będą wykonane w dotychczasowych miejscach oraz w tymczasowych mobilnych punktach szczepień. Zorganizują je podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień.

Szczepienia będą odbywały się według następującego harmonogramu:

  • I tydzień września (1.09-5.09) – tydzień informacyjny – lekcje wychowawcze i spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno-edukacyjnym,
  • II tydzień września (6.09-12.09 – tydzień przygotowania do szczepienia – zbieranie przez wychowawców zgód od rodziców i opiekunów prawnych na szczepienie dzieci,
  • III tydzień września (13.09-19.09) – tydzień szczepień.

Przygotowanie się ucznia do szczepienia – rekomendacje dla rodziców

Wspólnie z Ministerstwem Zdrowia opracowaliśmy także rekomendacje dotyczące przygotowania się ucznia do szczepienia. Są one skierowane przede wszystkim do rodziców i opiekunów. W zaleceniach znalazły się m.in. informacje dotyczące spożywania posiłków przed szczepieniem czy przyjmowania leków. Przed szczepieniem rodzice powinni zwrócić także szczególną uwagę na rzetelne wypełnienie kwestionariusza. Ważne jest, aby podali wszystkie istotne informacje o zdrowiu dziecka.

Dlaczego warto się zaszczepić?

Szczepionka to najlepszy sposób na przerwanie transmisji wirusa, a tym samym na powrót do życia, które znamy sprzed okresu pandemii. Zaszczepienie się jak największej liczby osób zwiększa szansę na trwały powrót do stacjonarnych zajęć w szkołach, placówkach i na uczelniach, wydarzeń kulturalnych czy spotkań rodzinnych i towarzyskich. Dzięki szczepionce możemy chronić nie tylko nas samych, ale także naszych najbliższych.

Jak działa szczepionka?

Szczepionka wyzwala w organizmie człowieka naturalną produkcję przeciwciał. Stymuluje także nasze komórki odpornościowe, aby chroniły nas przed zakażeniem COVID-19. Szczepionka jest darmowa i dobrowolna.

Szczepienia – profilaktyka choróba zakaźnych. Materiały edukacyjne

Deklaracja na szczepienia

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19

 

Organizacja pracy szkoły od 9 listopada 2020 r.

Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Jednocześnie do 29 listopada br. przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. W związku z powyższym wszyscy uczniowie będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym. Oddział przedszkolny będzie funkcjonował bez zmian.

Również od poniedziałku, 9 listopada br. o ile będzie taka konieczność szkoła zapewni funkcjonowanie świetlicy dla uczniów klas I-III, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19. Warunkiem przyjęcia dziecka na zajęcia opiekuńcze jest złożenie wniosku przez rodzica wraz z potwierdzeniem bezpośredniego zaangażowania w walkę z pandemią w sekretariacie szkoły. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu wskazanym poniżej.

Ponadto wprowadza się następujące zmiany w organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie:

  1. Biblioteka szkolna będzie czynna we wtorki i czwartki od godz. 1200 do 1400.
  2. Sprawy administracyjne będą załatwiane po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym: 17 283 77 08 lub e-mail: spcmolas@spcmolas.pl
  3. Kontakt osobisty z pracownikami szkoły będzie możliwy tylko po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu.

Zmiany organizacji pracy obowiązują od 09.11.2020r. do odwołania.

Fluoryzacja w szkole

W związku z COVID-19 ulegają zmianie zasady fluoryzacji w klasach I – VI. Rodzice zobowiązani są do zakupu szczoteczek jednorazowego użytku (6 szt. dla dziecka). Rodzice, którzy nie wyrażają zgody na fluoryzację proszeni są o złożenie pisemnej rezygnacji  u wychowawcy klasy lub higienistki szkolnej.

Pierwsza fluoryzacja odbędzie się 15.10.2020 r.

Aktualizacja wytycznych MEN, MZ i GIS

Zapraszam do zapoznania się z nowymi wytycznymi MEN, MZ i GIS oraz Informacją dotyczącą obowiązku zakrywania ust i nosa oraz stosowania RODO w szkołach w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanego wirusem SARS-CoV-2.

Wytyczne MEN, MZ i GIS
Informacja dotyczącą obowiązku zakrywania ust i nosa oraz stosowania RODO w szkołach

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w szkole

 

ANEKS NR 1 DO PROCEDURY

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa związanymi z COVID-19 obowiązującymi w naszej szkole: WEWNĘTRRZNE PROCEDURY COV 19 2020

Bezpieczny powrót do szkół

Bezpieczny powrót do szkół. Działania MEN w zakresie organizacji roku szkolnego 2020/2021 w warunkach epidemii

Bezpieczny powrót do szkół – prezentacja

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

Zalecenia dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rozporządzenie Ministra Edukacji zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Bezpieczny powrót do szkół – dowiedz się więcej

Aplikacja ProteGO Safe – wspólny list Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego do rodziców

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące szkole w okresie pandemii

Do wiadomości całej społeczności szkolnej podajemy PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID 19  obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status