Darmowe laptopy dla uczniów klas IV

 

Szanowni rodzice.

W związku z opóźnioną dostawą części laptopów dla uczniów naszej szkoły informujemy, że niezwłocznie po otrzymaniu brakujących sztuk poinformujemy Państwa o terminie przekazania i zawarcia z Państwem stosownych umów.

Zgodnie z ustawą o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, najpóźniej do końca 2023 roku każdy czwartoklasista szkoły podstawowej objęty obowiązkiem szkolnym według polskiego systemu oświaty otrzyma laptop. Zgodnie z przepisami ustawy sprzęt przekazany uczniowi na podstawie umowy przekazania, będzie stanowić własność jego rodziców. Nie może być on przedmiotem jakichkolwiek czynności rozporządzających w okresie 5 lat od dnia przyjęcia go na własność. Jeżeli rodzic odmówi przyjęcia laptopa na własność, wówczas właścicielem laptopa staje się organ prowadzący szkołę, który może przekazać uczniowi laptop na podstawie umowy użyczenia.

Wzory obowiązujących umów:

UMOWA PRZEKAZANIA NA WŁASNOŚĆ KOMPUTERA PRZENOŚNEGO TYPU LAPTOP

UMOWA UŻYCZENIA KOMPUTERA PRZENOŚNEGO TYPU LAPTOP

(Jeśli uczeń posiada już sprzęt przekazany w ramach innego programu, rodzic będzie mógł zdecydować, który sprzęt będzie wykorzystywał. Wynika to z faktu, że uczeń będzie mógł posiadać tylko jeden laptop zakupiony z programów finansowanych ze środków publicznych. Sprzęt, z którego uczeń zrezygnuje, wróci do darczyńcy, a ten będzie mógł zdecydować co do jego dalszego wykorzystania).

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status