Stołówka szkolna od 5 września

Od września 2023 r. każdy rodzic, którego dziecko będzie korzystało z obiadów w stołówce szkolnej zobowiązany jest do zawarcia stosownej umowy w formie pisemnej (dostępnej w sekretariacie). 

Koszt posiłków od dnia 01.09.2023r. wynosi:

Dla uczniów – 3,50 zł

Dla nauczycieli – 3,50 zł + 5,80 zł = 9,30 zł

Dla pozostałych pracowników szkoły – 3,50 zł + 5,80 zł = 9,30 zł +8% Vat

Wpłaty na obiady są przyjmowane w formie bezgotówkowej – przelew na wskazane konto szkoły ze wskazaniem imienia i nazwiska ucznia, klasy, miesiąca za który dokonywana jest wpłata oraz ilości dni. Wpłat należy dokonywać co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem, co umożliwi szkole odnotowanie wpłaty i wydanie bloczka obiadowego. Termin wpłaty to ostatnie trzy dni robocze miesiąca poprzedzającego do 15 dnia kalendarzowego miesiąca bieżącego. Wszelkie informacje dotyczące ceny obiadów na dany miesiąc, wydawania bloczków, zasad odliczeń za niewykorzystane posiłki itp. będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły w zakładce ,,stołówka szkolna.”

Nr konta do wpłaty: 26 9180 1021 2002 1000 9879 0004

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status