Propozycje grupowego ubezpieczenia dzieci i młodzieży szkolnej

Drodzy Rodzice!

Informujemy, iż szkoła NIE UBEZPIECZA UCZNIÓW od następstw nieszczęśliwych wypadków, a zawarcie ewentualnej umowy ubezpieczenia  jest dobrowolna i zależy wyłącznie od rodzica. Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora, jak również innych organów szkoły (w tym rady rodziców) do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Wychodząc jednak naprzeciw oczekiwaniom wielu rodzicom oraz zainteresowanym firmom ubezpieczeniowym WYŁĄCZNIE GRZECZNOŚCIOWO I INFORMACYJNIE będziemy tutaj udostępniali oferty przesyłane do szkoły. W celu zawarcia polisy należy kliknąć w poniższy link lub kontaktować się bezpośrednio przedstawicielem ubezpieczeniowym.

Oferty z możliwością zawarcia umowy on-line:

Oferta_wirtualna SP CMOLAS

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status