Stołówka – rok szkolny 2021/2022

Koszt posiłków od dnia 01.09.2021r. wynosi:

Dla uczniów:

II danie – 3,50 zł

Dla nauczycieli:

II danie – 3,50 zł + 4,00 zł = 7,50 zł

Dla pozostałych pracowników szkoły:

II danie – 3,50 zł + 4,00 zł = 7,50 zł +8% Vat

Wpłaty na obiady są przyjmowane w formie bezgotówkowej – przelew na wskazane konto szkoły ze wskazaniem imienia i nazwiska ucznia oraz klasy. Wpłaty gotówkowe wiążące się z kontaktem osobistym będą przyjmowane tylko w wyjątkowych przypadkach. Wpłat należy dokonywać co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem, co umożliwi szkole odnotowanie wpłaty i wydanie bloczka obiadowego. Termin wpłaty to ostatnie trzy dni robocze miesiąca poprzedzającego do 10 dnia kalendarzowego miesiąca bieżącego.
Do wpłat dokonanych po wyznaczonym terminie będą doliczane ustawowe odsetki.

Wszelkie informacje dotyczące ceny obiadów na dany miesiąc, wydawania bloczków, zasad odliczeń za niewykorzystane posiłki itp. będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły w zakładce Stołówka.

Nr. Konta do wpłat na obiady 26 9180 1021 2002 1000 9879 0004

Stołówka szkolna rozpocznie wydawanie posiłków 6 września 2021 r.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status