Wakacje na basenie dla uczniów SP w Cmolasie

Informujemy, iż wszyscy uczniowie klas I-VIII podczas wakacji mogą korzystać z darmowych wejść na basen w Cmolasie w wymiarze 2 godzin tygodniowo w ramach zajęć pozaszkolnych codziennie w godzinach od 6:30-20:00 w dni powszednie oraz od 7:00-20:00 w weekendy, święta z wyłączeniem godzin rezerwacji w czasie, których brak jest możliwości wejść indywidualnych. Szczegółowy grafik wejść dostępny jest na stronie internetowej pływalni krytej https://owircmolas.pl/kryta-plywalnia/harmonogram-wejsc-indywidualnych-na-plywalnie/ lub w kasie Ośrodka pod numerem tel. 177445454.

W ramach zajęć pozaszkolnych w drodze na pływalnię oraz powrotnej do domu opiekę nad uczniami sprawują rodzice lub opiekuni prawni. Ośrodek zobowiązuje się do zapewnienia korzystającym z pływalni bezpieczeństwa poprzez określony Regulaminem Ośrodka nadzór Ratownika.

Warunkiem darmowego wstępu na pływalnię jest okazanie WAŻNEJ LEGITYMACJI SZKOLNEJ, pozwalającej na identyfikację ucznia. Zachęcamy do tej formy aktywności podczas wakacji wszystkich uczniów.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status