Powrót do szkoły klas 1-3

Informujemy, iż zgodnie z decyzją rządu od 18.01.2021 r. do zajęć stacjonarnych w szkole wracają klasy 1-3. W związku z powyższym zajęcia będą odbywały się zgodnie z dotychczasowym planem lekcji (z wyjątkiem zajęć na basenie). Do odwołania zamiast zajęć z pływania uczniowie będą mieli w tych godzinach wychowanie fizyczne na sali gimnastycznej. Bez zmian pozostaje również dowóz uczniów.

Organizacja zajęć odbywać się będzie zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS: Wytyczne MEiN MZ GIS dla klas I-III szkół podstawowych styczeń 2021

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status