Zajęcia dodatkowe “GwR” w czasie zawieszenia zajęć stacjonarnych klas I-III

Szanowni rodzice oraz uczestnicy projektu „Gramy w Ręczną”!

Informuję, iż zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami zajęcia w ramach „Gramy w Ręczną” nie są odwołane przez Związek Piłki Ręcznej. W nawiązaniu do aktualnej sytuacji wywołanej przez Sars-cov-2 oraz w związku z wprowadzeniem nauczania zdalnego w szkołach podstawowych dla klas 1-3, Związek Piłki Ręcznej w Polsce informuje, że ta decyzja nie ma wpływu na organizację i kontynuację zajęć w ramach programu „Gramy w Ręczną”, które mają charakter zajęć pozalekcyjnych. Zajęcia organizowane w ramach programu, za zgodą dyrektora szkoły nadal mogą się odbywać z uwzględnieniem odpowiedniego reżimu sanitarnego.

W związku z uzyskaniem zgody Dyrektora SP w Cmolasie na prowadzenie zająć pozalekcyjnych termin zajęć GwR w SP w Cmolasie pozostaje aktualny:

wtorek 11.45 -12-45

czwartek 12.45 – 13.45

Zapraszam wszystkich chętnych!

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status