Dzień Edukacji Narodowej

Ze względu na trudny czas pandemii koronawirusa COVID 19, biorąc pod uwagę dobro gości, uczniów, nauczycieli oraz pracowników, w naszej szkole rezygnujemy
z organizowania uroczystej akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Jest to dla nas wszystkich nowa rzeczywistość, w której trzeba się odnaleźć, dlatego też, przekazujemy nasze życzenia za pośrednictwem dostępnych nam źródeł komunikacji.

Dyrekcji, wszystkim Nauczycielom, Pracownikom, a także Uczniom naszej szkoły, życzymy dużo uśmiechu i radości z wykonywanej pracy, a także sukcesów zawodowych i tego, by podejmowany trud zawsze był źródłem satysfakcji.

W naszych życzeniach pamiętamy także o Nauczycielach Emerytach oraz byłych Pracownikach szkoły.

Życzymy uśmiechu, pogody ducha i realizacji tego, na co w czasie aktywnej pracy zawodowej zawsze brakowało czasu.

Samorząd Uczniowski


Krótka historia Dnia Edukacji Narodowej

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ to święto wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty, psychologów i pedagogów szkolnych.

Dzień Edukacji Narodowej nazywany tradycyjnie Dniem Nauczyciela jest obchodzony w rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, utworzonej 14 października 1773 roku.

Komisja Edukacji Narodowej została powołana przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu. Inicjatorem jej powstania był ksiądz Hugo Kołłątaj. Pełna, pierwotna nazwa komisji brzmiała: “Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca”. KEN była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce i pierwszą tego typu instytucją w Europie. Realizowała postępowe idee pedagogiczne swoich czasów, wprowadziła nowoczesne programy, metody i organizację nauczania, dążyła do zmniejszenia różnic stanowych w oświacie.
Do głównych reform systemu oświaty, obok wprowadzenia trzystopniowego podziału, zaliczyć należy: opracowanie nowych systemów nauczania, wprowadzenie podręczników w języku polskim, wprowadzenie polskiej terminologii naukowej, reformę Akademii Wileńskiej i Krakowskiej, utworzenie seminariów dla nauczycieli, wprowadzenie w szkołach wychowania fizycznego, utworzenie “Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych” (instytucja opracowująca podręczniki i programy nauczania), dopuszczenie dziewcząt do edukacji na równych prawach z chłopcami.

Historia Dnia Nauczyciela w Polsce sięga 1957 roku. Podczas Światowej Konferencji Nauczycielskiej w Warszawie ustalono dzień 20 listopada Międzynarodowym Dniem Karty Nauczyciela i świętem nauczycieli. Zgodnie z ustawą sejmową z 1972 roku, Międzynarodowy Dzień Karty Nauczyciela przerodził się w Dzień Nauczyciela, obchodzony w rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej 14 października.

W 1982 roku Dzień Nauczyciela był po raz pierwszy obchodzony jako Dzień Edukacji Narodowej. Na mocy artykułu 74 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku, zwanej Kartą Nauczyciela ustalono :
W dniu rocznicy Utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych.”
Dzień Nauczyciela obchodzony jest w większości państw na świecie w różnych dniach: w Argentynie 11 września, w Brazylii 15 października, w Chinach 10 września. World Teacher’s Day – Światowy Dzień Nauczyciela pod patronatem UNESCO obchodzony jest od 1994 roku w dniu 5 października.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status