Szczęśliwi i wolni od uzależnień

Przypominamy regulamin konkursu poetyckiego realizowanego w naszej szkole w ramach programu ,,Znajdź właściwe rozwiązanie” i przedłużamy termin odsyłania wierszy do nauczycieli języka polskiego do końca maja.

Uczestnicy konkursu: uczniowie klas V- VIII.
Organizator: polonistki.
Ostateczny termin odsyłania prac: do 30.05.2020 r.
Cele konkursu:
• kreowanie wizerunku młodego człowieka wolnego od uzależnień (miłość, przyjaźń, wypoczynek, relacje z rówieśnikami)
• kształtowanie postaw asertywnych wobec zachowań ryzykownych oraz odpowiedzialności za zdrowie własne i najbliższych
• promowanie pozytywnej profilaktyki uzależnień (wiary w możliwość pokonania ograniczeń)
• rozwijanie zdolności literackich
• prezentowanie talentów poetyckich.
Prace konkursowe:  mogą być zgłaszane wyłącznie wiersze o tematyce profilaktycznej, nigdzie poprzednio niepublikowane.
Kryteria oceny prac:
• profilaktyczny przekaz treści
• oryginalność, pomysłowość.
Nagrody za wyróżnione prace:
• 5 i 6 z języka polskiego za zadanie dodatkowe
• 10 punktów z zachowania
• prezentacja nagrodzonych wierszy na łamach gazetki szkolnej ,,Prymus”.
Zachęcamy do udziału w konkursie.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status