Wywiadówka – klasa 3B

W związku z nieobecnością wychowawcy klasy 3B – p. Aliny Cichoń, spotkanie z rodzicami w tej klasie zostaje przełożone. O nowym terminie wywiadówki zostaną Państwo powiadomieni na stronie www oraz przez dzieci.

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status