Ważne terminy związane z klasyfikacją ucznia

Szanowni rodzice i uczniowie!!!

Przypominamy o ważnych terminach kalendarza roku szkolnego 2018/2019 w Szkole Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie dotyczących klasyfikacji uczniów:

  1. wystawienie przewidywanych ocen rocznych – do 22.05.2019r.
  2. wystawienie ostatecznych ocen rocznych i końcowych – do 12.06.2019r.
  3. narada klasyfikacyjna – 14.06.2019r.
  4. zakończenie roku szkolnego: 19.06.2019r.

Obowiązujące terminy i zasady klasyfikacji zawarte są w statucie szkoły, w dziale OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE i PROMOWANIE UCZNIÓW ( § 38 – 41 ).

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status