Ważne terminy związane z klasyfikacją ucznia

Szanowni rodzice i uczniowie!!!

Przypominamy o ważnych terminach kalendarza roku szkolnego 2018/2019 w Szkole Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie dotyczących klasyfikacji uczniów:

  1. wystawienie przewidywanych ocen rocznych – do 22.05.2019r.
  2. wystawienie ostatecznych ocen rocznych i końcowych – do 12.06.2019r.
  3. narada klasyfikacyjna – 14.06.2019r.
  4. zakończenie roku szkolnego: 19.06.2019r.

Obowiązujące terminy i zasady klasyfikacji zawarte są w statucie szkoły, w dziale OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE i PROMOWANIE UCZNIÓW ( § 38 – 41 ).