Wpłaty za obiady w m-cu maj 2019r.

W miesiącu maj 2019r. cena miesięczna posiłków wynosi 46,00 zł. słownie czterdzieści sześć zł (20 dni x 2,30 zł.). Wpłaty będą przyjmowane od 26.04.2019r. do 10.05.2019r. Po upływie w/w terminu wpłata będzie możliwa tylko w sytuacjach szczególnych, po doliczeniu ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki. Istnieje możliwość dokonania odliczenia za dni nieobecności dziecka w szkole, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub osobistym w sekretariacie szkoły. Obiady będą wydawane na stołówce szkolnej wyłącznie po okazaniu imiennego bloczka wydanego w sekretariacie szkoły, po uiszczeniu stosownej opłaty. Przypominamy o możliwości dokonania wpłaty bezpośrednio na konto bankowe: nr konta 26 9180 1021 2002 1000 9879 0004

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status