Rekrutacja 2019

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Prof. J. Czekanowskiego w Cmolasie ustala rekrutację do oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej szkoły podstawowej w terminie od 6 do dnia 21 marca 2019 r.

Lista kandydatów niezakwalifikowanych będzie podana najpóźniej do 5 kwietnia 2019 r.

Jednocześnie informuje, że rodzic jest zobowiązany do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do szkoły i oddziału przedszkolnego w formie pisemnego oświadczenia do dnia 29.03.2019.

Wniosek / zgłoszenie o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej / pierwszej klasy szkoły podstawowej
Oświadczenie o woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego / klasy pierwszej szkoły podstawowej

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Dz. U z 2017r. poz. 60 art. 154 ust. 1 pkt 1i ust 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe (tj. Dz. U z 2018. , poz996 z późn. Zm)

Zarządzenie Nr 30/19 Wójta Gminy Cmolas z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 dla oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cmolas.

Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w Szkole Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie (Zarządzenie Dyrektora Szkoły w Cmolasie nr 30 z dnia 18.02.2019 r.)

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status