Wpłaty za obiady w m-cu grudzień 2018

 

W miesiącu grudzień 2018r. cena miesięczna posiłków wynosi 34,50 zł. słownie trzydzieści cztery zł. pięćdziesiąt gr.( tj. 15 dni x 2,30 zł.). Wpłaty będą przyjmowane od 28.11.2018r. do 10.12.2018r. Po upływie w/w terminu wpłata będzie możliwa tylko w sytuacjach szczególnych, po doliczeniu ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki. Informujemy ponadto, iż istnieje możliwość dokonania odliczenia za dni nieobecności dziecka w szkole, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub osobistym w sekretariacie szkoły. Obiady będą wydawane w stołówce szkolnej wyłącznie po okazaniu imiennego bloczka, po uiszczeniu stosownej opłaty. Przypominamy również o możliwości dokonania wpłaty bezpośrednio na konto bankowe: nr konta 26 9180 1021 2002 1000 9879 0004

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status