Wpłaty na obiady za m-c listopad

W miesiącu listopad 2018r. cena miesięczna posiłków wynosi 43,70 zł. słownie czterdzieści trzy zł, siedemdziesiąt gr (19 dni x 2,30 zł.). Wpłaty będą przyjmowane od 29.10.2018r. do 09.11.2018r. ( z wyłączeniem dn. 02.11.2018r. ). Po upływie w/w terminu wpłata będzie możliwa tylko w sytuacjach szczególnych, po doliczeniu ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki. Obiady będą wydawane na stołówce szkolnej wyłącznie po okazaniu imiennego bloczka wydanego w sekretariacie szkoły, po uiszczeniu stosownej opłaty. Przypominamy o możliwości dokonania wpłaty bezpośrednio na konto bankowe – nr konta: 26 9180 1021 2002 1000 9879 0004

SP Cmolas

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status