Nowe zasady korzystania ze stołówki szkolnej – ważne!

Szanowni rodzice i uczniowie!

Informujemy, iż z nowym rokiem szkolnym 2018/2019 obowiązują zmienione zasady korzystania ze stołówki szkolnej. Po dokonaniu wpłaty każdy uczeń otrzymuje imienny – miesięczny bloczek żywieniowy upoważniający do wydania posiłku na dany miesiąc. W przypadku wpłaty drogą elektroniczną wpłacający otrzyma bloczek żywieniowy po zaksięgowaniu wpłaty na koncie szkoły. Uczniowie posiadający dofinansowanie posiłków z GOPS-u zobowiązani są również do pobrania bloczku żywieniowego w sekretariacie szkoły.

W miesiącu wrzesień 2018r. cena posiłków wynosi 43,70 PLN – słownie: czterdzieści trzy zł. siedemdziesiąt gr. (19 dni x 2,30 PLN.). Wpłaty na obiady będą przyjmowane do 10 – tego każdego miesiąca. Po upływie w/w terminu wpłata będzie możliwa tylko w sytuacjach szczególnych po doliczeniu ustawowych osetek za każdy dzień zwłoki.

Obiady będą wydawane WYŁĄCZNIE po okazaniu imiennego bloczka. Przypominamy o możliwości dokonania wpłaty bezpośrednio na konto bankowe – nr konta 26 9180 1021 2002 1000 9879 0004

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status