Przyjęcia do świetlicy szkolnej

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie informuje zainteresowanych rodziców, iż warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest złożenie wniosku wraz z zaświadczeniami o zatrudnieniu obojga rodziców. Wniosek należy złożyć najpóźniej do 1 września 2018 r. w sekretariacie szkoły.
Wnioski do pobrania w sekretariacie oraz w zakładce ŚWIETLICA.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status