Ubezpieczenie dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2018/2019

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie przeanalizowała złożone przez firmy ubezpieczeniowe oferty i dokonała wyboru ubezpieczyciela w  roku szkolnym 2018/2019. Umowa ubezpieczenia zawarta zostanie z Aviva. Oferta i ogólne warunki ubezpieczenia są do wglądu w sekretariacie szkoły, a także poniżej:

Aviva dla uczniów i przedszkolaków
OWU Grono 2016
Postanowienia GRONO
Tabela Uszczerbku NNW