Podręczniki w roku szkolnym 2018/2019

Informujemy, iż w roku szkolnym 2018/2019 wszystkie klasy szkoły podstawowej 1-8 oraz klasy gimnazjalne objęte są dotacją celową na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
Rodzice z własnych środków powinni zakupić podręczniki i ćwiczenia do „zerówki” oraz do szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych do przedmiotów nieobjętych dotacją.

Wykaz podręczników 2018/2019