Opłata za obiady za m-c czerwiec

W miesiącu czerwiec 2018r. cena miesięczna posiłków wynosi 27,60 zł. słownie dwadzieścia siedem zł. sześćdziesiąt gr. (12 dni x 2,30 zł.). Wpłaty na obiady za czerwiec 2018r. będą przyjmowane od 04.06.2018r. do 08.06.2018r. Po upływie w/w terminu wpłata będzie możliwa tylko w sytuacjach szczególnych po doliczeniu ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki. Przypominamy również o możliwości dokonania wpłaty bezpośrednio na konto bankowe: nr konta 26 9180 1021 2002 1000 9879 0004

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status