Zajęcia opiekuńcze 20 i 21 czerwiec 2018r.

Drodzy rodzice! Przypominam, iż zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2017/2018 DNIAMI WOLNYMI OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, ustalonymi przez Dyrektora SP w Cmolasie są: 20 i 21 czerwiec 2018r. W związku z powyższym w tych dniach, w godzinach od 8.00 do 16.00 dla uczniów, którym rodzice nie mają możliwości zapewnienia opieki istnieje możliwość zorganizowania zajęć opiekuńczo – wychowawczych. Ze względów organizacyjnych stosowną deklarację (z datą i godzinami zajęć) proszę składać u wychowawców klas do 12.06.2018r.

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status