Opłata za obiady za m-c maj

W miesiącu maj 2018r. cena miesięczna posiłków wynosi 41,40 zł. słownie czterdzieści jeden zł. czterdzieści gr. (18 dni x 2,30 zł). Wpłaty będą przyjmowane od 02.05.2018r. do 10.05.2018r. Po upływie w/w terminu wpłata będzie możliwa tylko w sytuacjach szczególnych po doliczeniu ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki. Możliwość dokonania wpłaty bezpośrednio na konto bankowe: Nr konta 26 9180 1021 2002 1000 9879 000

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status