Opłata za obiady za m-c maj

W miesiącu maj 2018r. cena miesięczna posiłków wynosi 41,40 zł. słownie czterdzieści jeden zł. czterdzieści gr. (18 dni x 2,30 zł). Wpłaty będą przyjmowane od 02.05.2018r. do 10.05.2018r. Po upływie w/w terminu wpłata będzie możliwa tylko w sytuacjach szczególnych po doliczeniu ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki. Możliwość dokonania wpłaty bezpośrednio na konto bankowe: Nr konta 26 9180 1021 2002 1000 9879 000