Rekrutacja 2018/2019

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie informuje, iż w dniach od 5 do 23 marca 2018r. prowadzone będzie postępowanie rekrutacyjne dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej szkoły podstawowej. Zasady rekrutacji reguluje Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe Dz. U z 2017r. poz. 59 art. 131, art. 133, Uchwała Nr XIV/89/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 27 stycznia 2016r. oraz Zarządzenie Nr 526a/18 Wójta Gminy Cmolas z dnia 26 stycznia 2018r.

Jeśli dziecko zamieszkuje w obwodzie szkoły rodzice zobowiązani są do ZGŁOSZENIA dziecka do szkoły – dotyczy tylko klasy pierwszej, natomiast WNIOSEK składają wszyscy rodzice w przypadku przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego oraz rodzice dzieci, które zamieszkują poza obszarem Gminy lub obwodem szkoły. Wypełnione dokumenty można składać osobiście w sekretariacie lub wypełnione  (podpisane przez obojga rodziców) i zeskanowane przesłać pocztą elektroniczną na adres: szkola@spcmolas.pl

Terminarz rekrutacji w roku szkolnym 2018/2019 oraz zasady rekrutacji wraz z załącznikami są do pobrania w sekretariacie lub klikając linki poniżej:

Terminarz rekrutacji 2018.2019
Zasady rekrutacji do o.przedszkolnych i klas I SP Cmolas 2018
Załącznik nr 1 WNIOSEK.ZGŁOSZENIE
Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE o woli przyjęcia