Wpłaty za obiady za m-c marzec

W miesiącu MARZEC 2018r. cena miesięczna posiłków wynosi 46,00 zł. słownie czterdzieści sześć zł. (20 dni x 2,30 zł). Wpłaty na obiady będą przyjmowane od 01.03.2018r. do 09.03.2018r. Po upływie w/w terminu wpłata będzie możliwa tylko w sytuacjach szczególnych, po doliczeniu ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki.

Dla Państwa wygody zachęcamy do dokonania wpłaty bezpośrednio na konto bankowe: nr konta 26 9180 1021 2002 1000 9879 0004

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status