Wpłaty za obiady w m-cu LUTY

W miesiącu luty 2018r. cena miesięczna posiłków wynosi 29,90 zł. słownie dwadzieścia dziewięć zł. dziewięćdziesiąt gr. (13 dni x 2,30 zł). Ze względu na ferie zimowe wpłaty na obiady za luty 2018r. będą przyjmowane wyjątkowo od 01.02.2018r. do 12.02.2018r. Po upływie w/w terminu wpłata będzie możliwa po doliczeniu ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki.

Przypominamy o możliwości dokonania wpłaty bezpośrednio
na konto bankowe: Nr. konta 26 9180 1021 2002 1000 9879 0004

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status