Wpłaty za posiłki obiadowe

W miesiącu styczeń 2018r. cena miesięczna posiłków wynosi 43,70 zł. słownie: czterdzieści trzy zł. siedemdziesiąt gr. (19 dni x 2,30 zł). Wpłaty przyjmowane będą od 02.01.2018r. do 10.01.2018r. Przypominamy również o możliwości dokonania wpłat bezpośrednio na konto bankowe nr: 26 9180 1021 2002 1000 9879 0004

Po upływie w/w terminu wpłaty będą przyjmowane tylko w sytuacjach szczególnych po doliczeniu ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status