Magia Słów Ojczystych

W szkole podstawowej pod opieką p. Edyty Urban i p. Haliny Guściora odbyły się dwa konkursy z języka polskiego. Głównym celem w/w przedsięwzięć było pogłębianie wiedzy literackiej, ortograficznej i interpunkcyjnej oraz wspieranie uzdolnień językowych uczniów poprzez stworzenie dodatkowej motywacji do nauki.
Wyniki przedstawiają się następująco:
Konkurs ortograficzny:
I miejsce – Kamil Wit (kl. VIa)
II miejsce – Kinga Zielińska (kl. VIb)
III miejsce – Oliwia Urban (kl. Vb), Łukasz Mikoś (kl. VIb)
Turniej wiedzy o języku i literaturze:
I miejsce – Dominika Czachor (kl. Va)
II miejsce – Oliwia Urban (kl. Vb)
III miejsce – Hubert Urban (kl. VIa)

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status